Skaitmeninės kartos jaunimas besimokančiuose miestuose

Skaitmeninė transformacija jau sutrikdė socialinį ir ekonominį gyvenimą abiejose Viduržemio jūros pusėse. Augant skaitmeninėms technologijoms sukuriamos naujos darbo vietos, skatinamas ekonominis mobilumas ir pagerinamos galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis. Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas yra kelias į priekį tiek Afrikoje, tiek Europoje. Nepaisant to, dar reikia daug nuveikti, kad skaitmeniniai gebėjimai būtų labiau prieinami ir pripažįstami, ypač jaunimui ir turintiems mažesnes galimybes.

Projektas „Skaitmeninės kartos jaunimas“ jungia Pietų Afriką, Nigeriją, Nyderlandus ir Lietuvą per dalijamąsi geriausia skaitmeninio raštingumo ugdymo praktika ir kuria sprendimus neformaliųjų gebėjimų pripažinimui.

2020–2021 m. projekto partneriai tyrinės, kurs ir išbandys naujas skaitmeninių gebėjimų ugdymo metodikas ir pergalvos, kaip skaitmeninė transformacija galėtų paskatinti mažiau galimybių turintį jaunimą įgyti reikiamą kvalifikaciją.

Projekto veiklos. 4 specialių pažintinių vizitų metu partneriai geriau supras vietos realybę skirtinogse šalys, lankantis ir tinkantis su suinteresuotosiomis šalimis iš viešojo ir privačiojo sektorių. Šie susitikimai, jaunų žmonių mokymosi modelių tyrimai ir sukurta nauja metodika bus pritaikyta Nigeriją ir Pietų Afriką. 2 darbinės praktikos vizitai šiose šalyse užtikris, kad pokyčiai būtų įgyvendinami tvariai, atsižvelgiant į vietos poreikius ir idėjas.

Perskaitykite įspūdžius (anglų k.) iš mūsų pirmojo studijų vizito 2020 m. sausio mėn. Port Elizabete, Pietų Afrikoje. Susipažinkite su vizito veiklomis Rytų Iškyšulio regiono mokymosi platformoje.

Nuotraukos iš pažintinio vizito Port Elizabete, Pietų Afrikoje.

Partnerių konsorciumas. „Skaitmeninės kartos jaunimą“ įgyvendina „Breakthrough“ fondas (NL), kurio tikslas – padėti jauniems žmonėms ir jaunimo darbuotojams būti aktyviems tarptautiniu mastu, Moterų technologijų įgalinimo centras W.TEC (NG), „Ready4Life“, skatinantys skaitmeninius, gyvenimo gebėjimus ir pasirengimą 21-ojo amžiaus darbo vietai Nelsono Mandelos įlankos regione (SA), Afrikos tyrimų ir konsultacijų centras „AfriKo“ (LT) ir „Nectarus“, siekiantys plėtoti skaitmenines veiklas darbe su jaunimu ir neformaliajame ugdyme Lietuvoje ir pasaulyje (LT).

Šis projektas vyksta bendradarbiaujant partneriams iš Vilniaus besimokančio miesto, Rytų Iškyšulio besimokančio regiono ir Tilburgo besimokančio miesto. Mes siekiame tyrinėti, kaip ugdome jaunų žmonių skaitmeninį raštingumą ir skaitmeninius gebėjimus mūsų miestuose ir regionuose. Tikimės, kad netrukus galime pristatyti besimokančius miestus Lagose.

Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa ERASMUS +.