Skaitmeninis darbas su jaunimu

Pripažįstame besimokančiųjų pasiekimus. Naudojame Atvirus ženkliukus ir Youthpass.

Tarptautiniuose jaunimo mainuose testuojame Atvirus ženkliukus „The Youth Exchangers“ žaidimo pagalba.

[slideshare id=50418229&doc=youthexchangersgamepresentation-150711144412-lva1-app6891]